Schoolexamensvo.nl

29-6-2015

Met ingang van 1 juli 2015 is de website www.schoolexamensvo.nl opgehouden te bestaan.

Schoolleiders die op zoek zijn naar de protocollen voor de examens kunnen terecht op de site van de VO-raad, www.vo-raad.nl/themas/examens

De inhoud van de vakkenpagina's wordt door SLO verwerkt in digitale handreikingen voor het schoolexamens. De digitale handreikingen worden vanaf september 2015 gepubliceerd.

Meer nieuws daarover volgt te zijner tijd.